Okul Olgunluğu

363 kere görüntülendi.
1 min read

Okul olgunluğu çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim olarak yaş grubuna uygun
seviyeye gelmesidir. Yaş grubuna uygun seviyede kast edilen çocuğun akademik ve duygusal
anlamda öğrenmeye karşı hazır bulunuşluğudur.
Akademik anlamda hazır olduğunu anlamak adına gözlemlenmesi gerekenler:
• İnce motor becerileri
• El-göz koordinasyonu
• Yönerge takibi
• Görsel ve işitsel dikkat becerileri
• Sözcük dağarcığı
• Aritmetik hafıza
• Neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Duygusal anlamda hazır olduğunu anlamak adına gözlemlenmesi gerekenler:
• Empati kurma becerisi
• Problem çözme becerisi
• Sorumluluk
• Grup çalışmalarına uyum sağlama
• Duyguları ifade etme becerisi
Yaş dönemlerine özgü gelişim basamakları tüm çocuklar için aynı olsa da her çocuğun basamakları
çıkma hızı farklıdır. Bu nedenle okula hazır olma yaşı her çocuk için aynı değildir.
Okul öncesi eğitim sayesinde okula hazırlanma süreci yaş dönemine uygun gelişim hızıyla ilerler.
Okul öncesi eğitimi alan çocuk, okuldaki yapılan çalışmalar ile akademik ve duygusal anlamda
öğrenmeye karşı hazırlanır.
Okul olgunluğu seviyesinin bağlı olduğu özellikler:
• Yaş: Yapılan araştırmalara göre çocukların okuma olgunuluğu kazanabilmesi için yaşamının
ilk 6 yılını doldurması gerekmektedir. Bu verilen yaş çocuktan çocuğa değişmekte olup
gelişim özelliklerine göre bireysel olarak değerlendirilebilir.
• Duygusal gelişim: Duygusal anlamda hazır olduğunu anlamak için gözlemlenmesi gereken
özelliklerin çocukta var olması okula hazır oluşunu destekler.
• Sosyal gelişim: Sosyal ilişki kurabilme ve bu ilişkileri sürdürebilme becerisinin var olması
çocuğun sosyal ortamlarda kabul görmesini, arkadaşlık ilişkilerinin kuvvetlenmesini sağlar.
• Dil gelişimi: Duygusal gelişim ile iç içe olan dil gelişimi çocuğun duygularını anlama ve
ifade edebilme becerisi ile ilişkilidir.
• Bilişsel gelişim: Öğrenme ve öğrenilen bilginin yerinde kullanılması ile sayılar ve harfleri
tanıma, harf-hece birleştirme gibi birçok bilişsel beceri oluşur.
• Okul öncesi eğitim
Not: Gelişim aşamalarında kalıtsal ve çevresel faktörlerden kaynaklı bireysel farklılıklar
bulunmaktadır. Her çocuk kendi gelişim dönemime uygun değerlendirilmelidir

Latest from Blog

Özgüvenli Çocuklar

Hepimiz gibi çocuklar da gün içinde birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Biz de anne babalar olarak hemen harika