Çocuklarda Sosyal Beceri ve Arkadaş İlişkileri

27 kere görüntülendi.
1 min read

Sosyal beceri, kişinin toplumda varlığını sürdürebilecek davranış becerilerine sahip olmasıdır. İnsanlığın var oluşundan beri süregelen sosyalleşme çocuklar için de gelişimsel anlamda önemli ve gereklidir. Çocukların sosyal davranışlarını belirleyen iki grup vardır. Bunlar aile ve akranlar.

Etkin iletişim kurabilme, sosyal anlamda kabul edilebilir davranışlar sergileme, kabul görmeyecek davranışlardan kaçınma ve kişisel yararlarıyla birlikte toplumun yararına davranışlar sergileme sosyal beceri gelişiminin parçalarıdır.

Sosyal beceriler ile arkadaşlık ilişkileri iç içedir. Sosyal beceri anlamında gelişmiş olan çocuk arkadaşlık ilişkilerinde de başarılı olacaktır. Aynı şekilde Arkadaşlık ilişkileri çocukların iletişim kurabilme, sosyal ihtiyacını giderebilme, probleme yönelik akıl yürütme ve problem çözebilme, işbirliği sağlayabilme gibi sosyal becerilerinin de gelişimini sağlar.

Çocuklar Tarafından Kazanılması Beklenilen Sosyal Beceriler:

 • Duygulara yönelik beceriler
 • İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri
 • Stresle başa çıkma becerileri
 • Grup çalışmasını yürütebilme becerileri
 • Saldırgan davranışlarla başa çıkabilme becerileri
 • Plan yapma ve çözüm üretme becerileri
 • Okul yaşantısı ile ilgili beceriler

Çocukların sosyal becerilerini desteklemek için ebeveynlere düşen bazı sorumluluklar vardır. Bunlar:

 • Çocuğunuzun Dil Gelişimini Takip Edin
 • Doğru Rol Model Olun
 • Çocuğunuza Kendini Kabul Ettirecek Davranışları Öğretin
 • Çocuğunuza Yaşıtlarıyla Birlikte Oynama Olanağı Sağlayın
 • Yalnız Kalmalarına İzin Verin Ve Sürekli Oyun Planlamayın
 • Arkadaşlarını kendisinin seçmesine izin verin
 • Problemlerini kendisinin çözmesi için destekleyin
 • Problemlere çözüm odaklı yaklaşın
 • Sosyal ilişkiler ve değerler hakkında bilgi paylaşımı sağlayın

Latest from Blog

Çocuklarda Teknoloji Kullanımı

Günümüzde teknoloji kullanımı her yaştan bireyde oldukça fazladır. Ekran maruziyeti, çocuklukçağında yetişkinlik dönemine oranla beyin gelişimini