Çalışma Belleğinin Dikkat ve Öğrenmedeki Rolü

Çalışma belleği, beyne gelen bilgileri kodlayan, kodladıklarını kısa bir süre için saklayan, gerekli olanları süzgeçten geçiren, gerekli olamayanları eleyen ve uzun süreli belleğe aktaran bilişsel sistemdir.

129 kere görüntülendi.
ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Çalışma Belleği Nedir?

       Çalışma belleği, beyne gelen bilgileri kodlayan, kodladıklarını kısa bir süre için saklayan, gerekli olanları süzgeçten geçiren, gerekli olamayanları eleyen ve uzun süreli belleğe aktaran bilişsel sistemdir.

Çalıma Belleğinin Görevleri Nelerdir?
             Çalışma belleği, düşüncenin ya da dikkatin yönlendirilmesini, problem çözme ve planlama yapabilmeyi, bir durumu organize etmeyi sağlar. Uygun olmayan bir düşüncenin ya da davranışın ketlenmesini sağlar. Uygun davranışların etkin bir biçimde sıralanıp sürdürülebilmesini sağlar.

Çalışma Belleğinin Öğrenmedeki Rolü Nedir?

     Çalışma belleği, öğrenme üzerinde oldukça etkisi olan bir beceridir. Çalışma belleği ile dil gelişimi, okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik başarısı arasında güçlü ilişkiler olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur.

     Çalışma belleği güçlü olanlar derste not alırken eksiksiz alırlar, öğretmeni takip edebilirler, cümlenin başıyla sonunu kaçırmazlar. Arka arkaya verilen yönergeleri dinleyip eksiksiz yapabilirler. Okuma sırasında da çalışma belleği aktiftir. İlk okuduklarıyla son okudukları arasında bağlantı kurabilirler. Yazmada da aynı şekilde ilk duydukları cümleyi yazarken, son duydukları cümleleri akılda kolaylıkla tutabilirler.

      Matematikte problem çözerken de çalışma belleği aktif olarak kullanılır. Çalışma belleği güçlü olanlar okudukları problemdeki sayıları akılda tutabilirler. Yapılacak işlemleri kolaylıkla zihinde sıralayabilirler.

      Çalışma belleği güçlü olanların işitsel dikkatleri de güçlüdür. Duyduklarını kolaylıkla zihinde tutabilirler ve sıralayabilirler. Çalışma belleği sayesinde zihin, gerekli olan bilgiyi bir süzgeçmiş gibi eleyerek alır, gerekli olmayan bilgiyi görmezden gelebilir. Böylelikle bir çok uyaran arasında dikkat dağılmamış olur.

       Kısacası çalıma belleği güçlü olan çocuklar derslerinde de başarılıdır.

Çalışma Belleğini Nasıl Güçlendirebiliriz?

     Bilgiyi öğrenirken kodlama tekniği kullanılabilir. İşitsel yönergeler verilip tekrarlatılabilir. Kitap okumaları yapılabilir. Sözcükler listelenip kaçını hatırladığı sorula bilinir. Olay sıralama çalışmaları yapıla bilinir. Bir olay örgüsü içerisinde yer zaman durum kişi sayı gibi ögelerin bulunduğu parçalar okunup parçayla ilgili sorular sorulabilir, iki ve üç işlemli problemler okunup bunları zihinden çözdürtülebilir. Zeka oyunlarıyla çalışma belleğinin gelişimi desteklenebilir.

Latest from Blog

Özgüvenli Çocuklar

Hepimiz gibi çocuklar da gün içinde birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Biz de anne babalar olarak hemen harika