Akıl Oyunu, Zeka oyunu ve Kutu Oyunlarının Çocukların Gelişimindeki Rolü Nedir?

149 kere görüntülendi.
ortalama 3 dakikada okuyabilirsiniz.

Çocuklar; besleme ve uykuya ihtiyaç duydukları kadar oyuna da ihtiyaç duyarlar. Sokak ve bahçeye çıkma şansı giderek azalan, teknolojik uyaranların yaşamlarındaki yerinin arttığı günümüz çocuklarının gelişiminde kutu oyunlarının rolü de giderek artmaktadır. Kutu oyunlarının çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişmesine katkı sağladığı bilinmektedir. Kutu oyunun özelliğine göre çocukların görsel, işitsel, sözel, sayısal zihinsel, sosyal, duygusal ve motor-koordinasyon becerileri gelişir, zaman yönetimini, organizasyon becerilerini kazanmalarına yardımcı olur. Bu sayede çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, sayıları, geometrik şekilleri, renkleri vb. öğrenme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünme, strateji geliştirebilme, dikkat, hafıza, aritmetik, genel kültür, sosyal beceriler, duyguları anlama gibi pek çok  alanda eğlenerek öğrenmiş olurlar. Örneğin; çocuklar oyun kurallarına uymayı ve ancak sırası geldiğinde oynayabileceklerini kutu oyunları ile öğrenebilir, sabretme becerileri gelişebilir. Kazanma ve kaybetme duygusunu tadabilir. Oyun takibi ve sıra takibini yaparak dikkat becerisini geliştirir. Boş zamanlarını verimli değerlendirir. İletişim becerilerini geliştirir. Çocukların bireysel oynayabilecekleri gibi aile ya da arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecekleri kutu oyunları da vardır. Toplu oynanan oyunlar sosyalleşmeye ve fiziksel becerilerin gelişimine katkı sağlar. Çocuklar, ailece oynanan oyunlar aracılığıyla, aile bireyleriyle keyifli ve kaliteli zaman geçirmiş olurlar.

Kutu oyunlarının seçiminde kutu üzerinde bulunan hangi yaşa uygun olduğu ve hangi alanlarda gelişim sağlandığı hakkındaki bilgiler incelenebilir. Ayrıca oyunla ilgili diğer kişilerin geri bildirimlerinden ve tecrübelerinden yararlanılabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN EN POPÜLER EĞİTİCİ KUTU OYUNLARI:

Eğlenerek öğrenmeye yardımcı en popüler kutu oyunları ve destekledikleri gelişim alanları;

Harf-Hece-Kelime Tombalası: 1. sınıf öğrencileri için uygundur. Harfleri pekiştirme, heceleme ve okumayı öğrenmede yardımcıdır.

Dikkatli Diz-Görsel Dikkat ve Sıralama Oyunu: 3-6 yaş okul öncesi çocuklar için uygundur. El-göz koordinasyonu, ince motor beceriler, örüntü oluşturma, görsel dikkat becerilerini destekler.

 Hadi Anlat Bakalım: 4 yaş-12 yaş arası oyuncular için uygundur. Akıl yürütme, strateji geliştirme, uzun ve kısa süreli bellek, çalışma belleği, sözcük dağarcığı ve ifade yeteneğinin gelişimini destekler.

Çalışma Belleği-Balıklar Oyunu: 4 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Öğrenme hızını artırır, hafıza ve dikkati sürdürme becerisini destekler.

Tik Tak Bom: 5 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Sözel becerileri, kelime dağarcığını artışını destekler, kaygıyla baş etmeyi geliştirir. Dikkati sürdürme becerisini destekler.

Dedektif: 4 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Görsel dikkat, reflex, hızlı düşünme ve karar verme becerilerini destekler.

Look Look: 6 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Görsel dikkat, reflex ve hızlı düşünme, karar verme becerilerini destekler.

Empati:  8 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Bir olay sırasında çocuğun duyguların anlamlandırma ve davranışlarını yönlendirme becerilerini destekler.

Koridor: 4 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Analitik düşünme, problem çözme becerisi, dikkat, görsel algı, mantık/akıl yürütme becerisi, strateji geliştirme becerilerini destekler.

 Make’n Break: 8 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Zamana karşı yarış, el becerisi ve görsel dikkati destekler.

Az Lakırtı Bol İletişim Serisi: (Duygusal gelişim, sözel ifade becerilerinde  gelişimi, aile içi iletişim ve yakınlık, özgüven gelişimine yardımcı olur.)

Magnet Oyunları Serisi: 3-6 yaş oyuncular için uygundur. Görsel dikkat, hayal gücü ve planlama becerilerinin gelişimine katkı sağlar.

Kodlama Oyunları: 3 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Kodlama, görsel algı, planlama becerisi, el-göz koordinasyonu  becerilerini destekler.

Mathblocks-Matematik 4 işlem Blokları: 5 yaş ve üzeri oyuncular için uygundur. Aritmetik beceriler, sayı bilgisi ve dört işlem becerisinin gelişimini destekler.

Kelime Bulma Oyunu: 6 yaş üzeri, okuma-yazma bilen oyuncular için uygundur. Analitik düşünme, dikkat, sözcük dağarcığının gelişimine katkı sağlar)

Latest from Blog

Özgüvenli Çocuklar

Hepimiz gibi çocuklar da gün içinde birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Biz de anne babalar olarak hemen harika